اخبار برگزیده

آدرس و تلفن مطب دکتر مهسا کاوه

آدرس و تلفن مطب دکتر مهسا کاوه

تهران نو . ایستگاه پل . خیابان شهید اسماعیل افشاری . جنب داروخانه ی بنژامین . ساختمان پزشکان دانیال. پلاک۱۲ . طبقه ی پنجم . شماره تماس : ۷۷۰۳۲۴۷۲

ادامه مطلب
آدرس و تلفن رادیولوِِژی و سونوگرافی یاسین (دکتر عباس سیدمیری)

آدرس و تلفن رادیولوِِژی و سونوگرافی یاسین (دکتر عباس سیدمیری)

تهران نو . ایستگاه پل . خیابان شهید اسماعیل افشاری . جنب داروخانه ی بنژامین . ساختمان پزشکان دانیال. پلاک۱۲ . طبقه ی دوم . شماره تماس : ۷۷۲۵۱۴۵۳ و ۷۷۶۹۱۵۳۲

ادامه مطلب