آدرس و تلفن رادیولوِِژی و سونوگرافی یاسین (دکتر عباس سیدمیری)

آدرس و تلفن رادیولوِِژی و سونوگرافی یاسین (دکتر عباس سیدمیری)

آدرس و تلفن رادیولوِِژی و سونوگرافی یاسین (دکتر عباس سیدمیری)
۲۰ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۶ کد : ۲۰ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۱۳۲۰
تهران نو . ایستگاه پل . خیابان شهید اسماعیل افشاری . جنب داروخانه ی بنژامین . ساختمان پزشکان دانیال. پلاک۱۲ . طبقه ی دوم . شماره تماس : ۷۷۲۵۱۴۵۳ و ۷۷۶۹۱۵۳۲
آدرس و تلفن رادیولوِِژی و سونوگرافی یاسین (دکتر عباس سیدمیری)

تهران نو . ایستگاه پل . خیابان شهید اسماعیل افشاری . جنب داروخانه ی بنژامین . ساختمان پزشکان دانیال. پلاک12 . طبقه ی دوم . شماره تماس : 77251453 و 77691532


( ۲۱ )

نظر شما :