آدرس و تلفن رادیولوِِژی و سونوگرافی یاسین (دکتر عباس سیدمیری)

 

 

 تهران نو . ایستگاه پل . خیابان شهید اسماعیل افشاری . جنب داروخانه ی بنژامین . ساختمان پزشکان دانیال. پلاک12 . طبقه ی دوم .

 

شماره تماس : 77251453 و 77691532