دسترسی سریع

دکتر مهسا کاوه و دکتر عباس سیدمیری

آدرس و تلفن مطب دکتر مهسا کاوه

آدرس و تلفن مطب دکتر مهسا کاوه

۲۰ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۲ اخبار برگزیده
تهران نو . ایستگاه پل . خیابان شهید اسماعیل افشاری . جنب داروخانه ی بنژامین . ساختمان پزشکان دانیال. پلاک۱۲ . طبقه ی پنجم . شماره تماس : ۷۷۰۳۲۴۷۲
آدرس و تلفن رادیولوِِژی و سونوگرافی یاسین (دکتر عباس سیدمیری)

آدرس و تلفن رادیولوِِژی و سونوگرافی یاسین (دکتر عباس سیدمیری)

۲۰ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۶ اخبار برگزیده
تهران نو . ایستگاه پل . خیابان شهید اسماعیل افشاری . جنب داروخانه ی بنژامین . ساختمان پزشکان دانیال. پلاک۱۲ . طبقه ی دوم . شماره تماس : ۷۷۲۵۱۴۵۳ و ۷۷۶۹۱۵۳۲